FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Firma LARECO MIKOLAJ ZINCZUK realizuje projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy poprzez zamontowanie kompleksowego systemu wentylacyjnego – gwarantującego optymalny przepływ powietrza zapewniający skuteczne przetransportowanie odpadu w postaci pyłów z materiałów drewnianych. Osiągniecie ww. celów projektu wpłynie pozytywnie na zmianę wykonywanej pracy poprzez znaczące ograniczenie ekspozycji pracowników na rakotwórcze pyły, a tym samym zmniejszy ryzyko wystąpienia u pracownikow dolegliwości układu oddechowego związanych z narażeniem na pyły drewna oraz ciężkich chorób zawodowych, w tym nowotworów.

Całkowita wartość projektu wynosi 377 631,89 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to 240 000,00 zł.