NORWAY GRANTS

Projekt realizowany w schemacie Technologie przyjazne środowisku – Green Industry Innovation, w okresie 01.01.2021 – 31.03.2022 w województwie podlaskim w miejscowości Siemiatycze.
Celem głównym projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa LARECO Mikołaj Zińczuk poprzez wdrożenie w zakładzie produkcyjnym w
Siemiatyczach innowacji procesowej w postaci procesu produkcyjnego i procesów towarzyszących wykorzystujących rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku.
Projekt przewiduje realizację inwestycji początkowej poprzez zakup nowych środków trwałych, realizację inwestycji bezpośrednio związanej z produkcją energii z OZE, a także badania normalizacyjne i certyfikacyjne dla produktów wytworzonych w oparciu o planowany do wdrożenia proces produkcji prowadzone we współpracy z jednostką naukowo-badawczą.
Realizacja projektu przyczyni się do: zastosowanie w przedsiębiorstwie nowego procesu produkcji i procesów mu towarzyszących; osiągnięcie bardziej wydajnej gospodarki materiałowej; zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych do wytwarzania nowego w skali firmy wyrobu; zwiększenia udziału energii z OZE w ogólnym bilansie energetycznym firmy; zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery; wzrostu rocznego zysku operacyjnego netto; wzrostu liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwie.
Całkowita wartość projektu wynosi 3.807.711,40 PLN, wartość kosztów kwalifikowanych to 3.091.635,28 PLN, zaś wartość dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego to 2.199.613.89 PLN.

Postępowanie - 5/NORW/2022

Pobierz dokumenty

Postępowanie - 6/NORW/2022

Pobierz dokumenty

Postępowanie - 7/NORW/2022

Pobierz dokumenty

Postępowanie - 8/NORW/2022

Pobierz dokumenty

Postępowanie - 9/NORW/2022

Pobierz dokumenty

Postępowanie - 10/NORW/2022

Pobierz dokumenty

Postępowanie - 11/NORW/2022

Pobierz dokumenty

Postępowanie - 12/NORW/2022

Pobierz dokumenty

Aktualności

30.07.2023

Uprzejmie informujemy, iz wyłoniliśmy dostawców niskoemisjnego samochodu dostawczego oraz elektrycznych wózków widłowych i paletowych. Z wyłonionymi dostawcami zostały zawarte umowy. Termin dostawy ww. pojazdów nie moze przekroczyć 28.03.2023 r. Czekamy z niecierpliwoscia!

15.07.2023

Uprzejmie informujemy, iż wyłoniliśmy dostawców niskoemisyjnego samochodu dostawczego oraz elektrycznych wózków widłowych i paletowych. Z wyłonionymi dostawcami zostały zawarte umowy. Termin dostawy ww. pojazdów nie może przekroczyć 28.03.2023 r. Czekamy z niecierpliwością!